Miroslav Verbič se je rodil leta 1979 v Celju, svoje otroštvo pa je preživel v Dramljah. Po opravljeni maturi se je leta 1998 vpisal na študij ekonomije na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Že v času dodiplomskega študija se je začel ukvarjati z ekonometrijo in matematično ekonomijo, diplomiral pa je leta 2002 na smeri za splošno ekonomijo s področja pokojninskih sistemov.

Po diplomi se je preselil v Ljubljano, kjer je nadaljeval študij kot doktorand ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Hkrati se je zaposlil kot asistent na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani. Tekom doktorskega študija se je preselil v Amsterdam in se neodvisno vpisal na magistrski študij ekonometrije na Univerzi v Amsterdamu, kjer je leta 2006 magistriral s področja nelinearne ekonomske dinamike. Leto dni kasneje je doktoriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani s področja dinamičnega modeliranja splošnega ravnovesja.

Danes živi in dela v Ljubljani. Zaposlen je kot izredni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani. Kot raziskovalec skuša ne le razvijati novih teoretičnih spoznanj, ampak tudi čim bolj prisluhniti potrebam gospodarstva ter uporabiti svoje znanje v dobro družbe. Kot pedagog skuša v čim večji meri prenašati svoja teoretična in praktična znanja ter izkušnje mladim generacijam. V prostem času rad potuje, igra košarko in planinari, zanimajo pa ga tudi nogomet, psihologija in nasploh družbena dinamika.

Sedem SCI/SSCI znanstvenih člankov v letu 2014
V letu 2014 je bilo objavljenih sedem znanstvenih člankov v revijah, ki jih spremlja in indeksira Thomson Reuters v svojih indeksih... več »

22. December 2014

Prva nagrada za najboljši objavljeni znanstveni članek
Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je na Raziskovalni konferenci Ekonomske fakultete dne 5. decembra 2014 podelila prvo nagrado za... več »

10. December 2014

Nova izdaja učbenika s področja ekonometrije
Miroslav Verbič je skupaj s soavtorjema Lovrencem Pfajfarjem in Romanom Rogljem pri Založbi Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani... več »

28. November 2014

Več aktualnih obvestil »

Gyeongju, odmor za čaj sredi ekskurzije

Daegu, središče mesta, Debec Plaza

Paju, paviljon Imjingak

Daegu, Univerzitetno naselje KNU

Daegu, italijanska restavracija blizu...

Daegu, orientacijski sestanek poletne...1