Miroslav Verbič se je rodil leta 1979 v Celju, svoje otroštvo pa je preživel v Dramljah. Po opravljeni maturi se je leta 1998 vpisal na študij ekonomije na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Že v času dodiplomskega študija se je začel ukvarjati z ekonometrijo in matematično ekonomijo, diplomiral pa je leta 2002 na smeri za splošno ekonomijo s področja pokojninskih sistemov.

Po diplomi se je preselil v Ljubljano, kjer je nadaljeval študij kot doktorand ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Hkrati se je zaposlil kot asistent na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani. Tekom doktorskega študija se je preselil v Amsterdam in se neodvisno vpisal na magistrski študij ekonometrije na Univerzi v Amsterdamu, kjer je leta 2006 magistriral s področja nelinearne ekonomske dinamike. Leto dni kasneje je doktoriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani s področja dinamičnega modeliranja splošnega ravnovesja.

Danes živi in dela v Ljubljani. Zaposlen je kot izredni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani. Kot raziskovalec skuša ne le razvijati novih teoretičnih spoznanj, ampak tudi čim bolj prisluhniti potrebam gospodarstva ter uporabiti svoje znanje v dobro družbe. Kot pedagog skuša v čim večji meri prenašati svoja teoretična in praktična znanja ter izkušnje mladim generacijam. V prostem času rad potuje, igra košarko in planinari, zanimajo pa ga tudi nogomet, psihologija in nasploh družbena dinamika.

SCI objava s faktorjem vpliva blizu 5
Uspela je objava znanstvenega članka v reviji, ki jo spremlja in indeksira Thomson Reuters v svojem indeksu Science Citation Index... več »

30. November 2015

Predavanja iz kvantitativnih metod v financah na magistrskem študiju
Miroslav Verbič bo v študijskem letu 2015/16 izvedel predmet Kvantitativne metode v financah na magistrskem študijskem... več »

30. September 2015

Prosto delovno mesto mladega raziskovalca
Inštitut za ekonomska raziskovanja razpisuje prosto delovno mesto za usposabljanje mladega raziskovalca s področja ekonomije... več »

17. julij 2015

Več aktualnih obvestil »

Paju, paviljon Imjingak

O modeliranju diskretne izbire v...

Pred prizidkom računalniškega...

Gyeongju, pred Kraljevimi grobnicami

Daegu, korejska restavracija blizu...

Pred prizidkom računalniškega...1