Miroslav Verbič se je rodil leta 1979 v Celju, svoje otroštvo pa je preživel v Dramljah. Po opravljeni maturi se je leta 1998 vpisal na študij ekonomije na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Že v času dodiplomskega študija se je začel ukvarjati z ekonometrijo in matematično ekonomijo, diplomiral pa je leta 2002 na smeri za splošno ekonomijo s področja pokojninskih sistemov.

Po diplomi se je preselil v Ljubljano, kjer je nadaljeval študij kot doktorand ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Hkrati se je zaposlil kot asistent na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani. Tekom doktorskega študija se je preselil v Amsterdam in se neodvisno vpisal na magistrski študij ekonometrije na Univerzi v Amsterdamu, kjer je leta 2006 magistriral s področja nelinearne ekonomske dinamike. Leto dni kasneje je doktoriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani s področja dinamičnega modeliranja splošnega ravnovesja.

Danes živi in dela v Ljubljani. Zaposlen je kot izredni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani. Kot raziskovalec skuša ne le razvijati novih teoretičnih spoznanj, ampak tudi čim bolj prisluhniti potrebam gospodarstva ter uporabiti svoje znanje v dobro družbe. Kot pedagog skuša v čim večji meri prenašati svoja teoretična in praktična znanja ter izkušnje mladim generacijam. V prostem času rad potuje, igra košarko in planinari, zanimajo pa ga tudi nogomet, psihologija in nasploh družbena dinamika.

Predavanja iz kvantitativnih metod v financah na magistrskem študiju
Miroslav Verbič bo v drugem delu zimskega semestra 2014/15 izvedel prvi del predmeta Kvantitativne metode v financah na magistrskem... več »

18. November 2014

Gost iz prakse na dodiplomskem študiju
Direktor Inštituta za ekonomska raziskovanja (IER), dr. Boris Majcen, bo v sredo, 29. oktobra 2014 kot gost iz prakse izvedel... več »

11. oktober 2014

Predavanja iz praktične ekonomske analize na dodiplomskem študiju
Miroslav Verbič bo izvedel predmet Praktična ekonomska analiza na bolonjskem dodiplomskem programu na Ekonomski fakulteti Univerze v... več »

25. September 2014

Več aktualnih obvestil »

Seoul, čudovito jesensko popoldne...

Busan, Nurimaru APEC zgradba pred...

Daegu, park z zgodovinskimi kipci...

Novi doktorji znanosti

Daegu, pred glavno administrativno...

Daegu, pred stavbo KNU Global Plaza1