Miroslav Verbič se je rodil leta 1979 v Celju, svoje otroštvo pa je preživel v Dramljah. Po opravljeni maturi se je leta 1998 vpisal na študij ekonomije na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Že v času dodiplomskega študija se je začel ukvarjati z ekonometrijo in matematično ekonomijo, diplomiral pa je leta 2002 na smeri za splošno ekonomijo s področja pokojninskih sistemov.

Po diplomi se je preselil v Ljubljano, kjer je nadaljeval študij kot doktorand ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Hkrati se je zaposlil kot asistent na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani. Tekom doktorskega študija se je preselil v Amsterdam in se neodvisno vpisal na magistrski študij ekonometrije na Univerzi v Amsterdamu, kjer je leta 2006 magistriral s področja nelinearne ekonomske dinamike. Leto dni kasneje je doktoriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani s področja dinamičnega modeliranja splošnega ravnovesja.

Danes živi in dela v Ljubljani. Zaposlen je kot izredni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani. Kot raziskovalec skuša ne le razvijati novih teoretičnih spoznanj, ampak tudi čim bolj prisluhniti potrebam gospodarstva ter uporabiti svoje znanje v dobro družbe. Kot pedagog skuša v čim večji meri prenašati svoja teoretična in praktična znanja ter izkušnje mladim generacijam. V prostem času rad potuje, igra košarko in planinari, zanimajo pa ga tudi nogomet, psihologija in nasploh družbena dinamika.

Predavanja iz regresijske analize na doktorskem študiju
Miroslav Verbič bo v okviru predmeta Kvalitativne in kvantitativne raziskovalne metode za poslovne vede na bolonjskem doktorskem... več »

28. januar 2016

Trije SCI/SSCI znanstveni članki v letu 2015
V letu 2015 so bili objavljeni trije znanstveni članki v revijah, ki jih spremlja in indeksira Thomson Reuters v svojih indeksih... več »

21. December 2015

Pridobljen temeljni projekt ARRS
Inštitut za ekonomska raziskovanja je na "Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2015" dobil... več »

10. December 2015

Več aktualnih obvestil »

Rektorica, prof. dr. Andreja...

Rektorica, prof. dr. Andreja...

Poročevalci in promotorji

Pred prizidkom računalniškega...

Prodekanja, prof. dr. Polona Domadenik

Paju, paviljon Imjingak1