Miroslav Verbič se je rodil leta 1979 v Celju, svoje otroštvo pa je preživel v Dramljah. Po opravljeni maturi se je leta 1998 vpisal na študij ekonomije na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Že v času dodiplomskega študija se je začel ukvarjati z ekonometrijo in matematično ekonomijo, diplomiral pa je leta 2002 na smeri za splošno ekonomijo s področja pokojninskih sistemov.

Po diplomi se je preselil v Ljubljano, kjer je nadaljeval študij kot doktorand ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Hkrati se je zaposlil kot asistent na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani. Tekom doktorskega študija se je preselil v Amsterdam in se neodvisno vpisal na magistrski študij ekonometrije na Univerzi v Amsterdamu, kjer je leta 2006 magistriral s področja nelinearne ekonomske dinamike. Leto dni kasneje je doktoriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani s področja dinamičnega modeliranja splošnega ravnovesja.

Danes živi in dela v Ljubljani. Zaposlen je kot docent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani. Kot raziskovalec skuša ne le razvijati novih teoretičnih spoznanj, ampak tudi čim bolj prisluhniti potrebam gospodarstva ter uporabiti svoje znanje v dobro družbe. Kot pedagog skuša v čim večji meri prenašati svoja teoretična in praktična znanja ter izkušnje mladim generacijam. V prostem času rad potuje, pleše in planinari, zanimajo pa ga tudi nogomet, psihologija in nasploh družbena dinamika.

Predavanja iz ekonometrije na dodiplomskem študiju
Miroslav Verbič bo v poletnem semestru 2013/14 izvedel predmet Ekonometrija 1 vzporedno na bolonjskem dodiplomskem programu... več »

17. februar 2014

Učinkovita uporaba programskega paketa Stata
Miroslav Verbič bo 5. in 12. februarja 2014 v sklopu Kariernega centra Ekonomske fakultete v Ljubljani (CERŠ) izvedel... več »

12. januar 2014

Pet SCI/SSCI znanstvenih člankov v letu 2013
V letu 2013 je bilo objavljenih pet znanstvenih člankov v revijah, ki jih spremlja in indeksira Thomson Reuters v svojih indeksih... več »

16. December 2013

Več aktualnih obvestil »

Gyeongju, odmor za čaj sredi ekskurzije

Tokio, Shinjuku Sanchome

Panmunjeom, v severnokorejskem delu...

Pred prizidkom računalniškega...

Pred prizidkom računalniškega...

Daegu, Univerzitetno naselje KNU