Miroslav Verbič se je rodil leta 1979 v Celju, svoje otroštvo pa je preživel v Dramljah. Po opravljeni maturi se je leta 1998 vpisal na študij ekonomije na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Že v času dodiplomskega študija se je začel ukvarjati z ekonometrijo in matematično ekonomijo, diplomiral pa je leta 2002 na smeri za splošno ekonomijo s področja pokojninskih sistemov.

Po diplomi se je preselil v Ljubljano, kjer je nadaljeval študij kot doktorand ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Hkrati se je zaposlil kot asistent na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani. Tekom doktorskega študija se je preselil v Amsterdam in se neodvisno vpisal na magistrski študij ekonometrije na Univerzi v Amsterdamu, kjer je leta 2006 magistriral s področja nelinearne ekonomske dinamike. Leto dni kasneje je doktoriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani s področja dinamičnega modeliranja splošnega ravnovesja.

Danes živi in dela v Ljubljani. Zaposlen je kot izredni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani. Kot raziskovalec skuša ne le razvijati novih teoretičnih spoznanj, ampak tudi čim bolj prisluhniti potrebam gospodarstva ter uporabiti svoje znanje v dobro družbe. Kot pedagog skuša v čim večji meri prenašati svoja teoretična in praktična znanja ter izkušnje mladim generacijam. V prostem času rad potuje, igra košarko in planinari, zanimajo pa ga tudi nogomet, psihologija in nasploh družbena dinamika.

Prosto delovno mesto mladega raziskovalca
Inštitut za ekonomska raziskovanja razpisuje prosto delovno mesto za usposabljanje mladega raziskovalca s področja ekonomije... več »

17. julij 2015

Znanstveno raziskovalni seminar
V četrtek, 2. julija 2015 bo ob 12. uri v predavalnici P-109 prof. dr. Miroslav Verbič predstavil članek z naslovom An Analysis of... več »

20. junij 2015

Predavanja iz ekonometrije na dodiplomskem študiju
Miroslav Verbič bo v poletnem semestru 2014/15 izvedel predmet Ekonometrija 1, in sicer vzporedno na bolonjskem dodiplomskem programu... več »

17. februar 2015

Več aktualnih obvestil »

Pred zgradbo male dvorane Ekonomske...

Pred prizidkom računalniškega...

Občinstvo na Raziskovalni konferenci...

Doktorandi

Kratek nagovor ob podelitvi prve...

Novi doktorji znanosti z Ekonomske...1